sản phẩm mới

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy kiểm tra độ bền màu ma sát

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Vải đa sợi

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy đo lực test nút áo

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Laser TA601A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603C

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603E

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI80P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120T

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI260B

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85H+

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI712S

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI730E

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI220B

cốc đo độ nhớt

Cốc đo tỷ trọng

đo bám dính màng sơn

Máy đo độ bóng

Thước kéo màng sơn